Tina Ujevića 20, 48000 Koprivnica, Hrvatska
+385 91 183 90 18

Pravila licitacije

Licitacija je prodaja predmeta licitacije putem ograničenog nadmetanja za isključivo registrirane korisnike, gdje je kupac onaj tko ponudi najvišu cijenu.

Premet licitacije je predmet prodaje putem licitiranja i određen je opisom u Pozivu na licitiranje.

Učesnik licitacije je fizička ili pravna osoba koja je u roku određenom u Pozivu za licitiranje uplatila depozit na račun BURZE PODUZEĆA.

Svi učesnici licitacije dužni su se registrirati na portalu prije izdavanja ponude i početka aukcije.

Vrijeme trajanja licitiranja određeno je u Pozivu za licitiranje.

Ponuda se daje upisivanjem ponuđene cijene za predmet licitiranja.

Sustav licitacije nastavlja isticati najvišu ponuđenu cijenu do završetka licitacije.

Ukoliko po isteku licitacije nitko od učesnika ne ponudi početnu cijenu iz Poziva za licitiranje, portal će proglasiti licitaciju neuspjelom i završenom. U tom slučaju učesnici nemaju pravo na povrat depozita.

Po završenoj licitaciji izrađuje se zapisnik koji potpisuje komisija i prodavatelj poduzeća.

Pobjednik licitacije je dužan potpisati ugovor u roku od 3 radna dana nakon završene licitacije, u protivnom nema pravo na povrat uplaćenog depozita.

Pobjednik licitacije je dužan u roku od petnaest dana od dana održavanja licitacije pred javnim bilježnikom u Republici Hrvatskoj ovjeriti kupoprodajni ugovor.

Depoziti ostalih učesnika licitacije bit će vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana održavanja licitacije.